Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021
Αντιμετώπιση του πόνου και συνοδών συμπτωμάτων σε ασθενείς με COVID-19
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020
Διαχείριση ασθενή με COVID-19