Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

Αντιμετώπιση του πόνου και συνοδών συμπτωμάτων σε ασθενείς με COVID-19
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

Διαχείριση ασθενή με COVID-19