Νέες κατευθυντήριες οδηγίες στην αναζωογόνηση. Τι αλλάζει και γιατί ?https://vimeo.com/509736382

Αντιμετώπιση του πόνου και συνοδών συμπτωμάτων σε ασθενείς με COVID-19

https://vimeo.com/518130995

Διαχείριση ασθενή με COVID-19

https://vimeo.com/518138407